Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Het gebruik van deze website (fsasport.nl) is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen. Onze algemene voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan onze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website kun je met (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites. Je wordt dan verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid en veiligheid van deze websites en informatiebronnen. De (hyper)links naar andere websites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De (hyper)links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak.

Intellectuele eigendommen

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie kun je contact met ons opnemen.

Contact

Wij doen ons uiterste best voor jou als klant. Daar hoort bij dat je ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht je vragen hebben over het een of ander dan kunt je ons eenvoudig via telefoon 0172-415215 of e-mail info@fsasport.nl bereiken.